1. Átalános üzleti feltételek

Ezek az általános üzleti, és panasztételi feltételek módosítják felek jogait, és kötelességeit, a vevőszerződésből kifolyólag, az eladó, aki MMT Slovakia, Kft., székhely Černyševského 10, Cégazonosító: 51023334, (továbbá csak \\\”eladó”\\\), és a vevő között, melynek tárgya az adásvétel a webáruházban, az eladón által. A termékeket a vevők számára a hivatalos áruelosztásból, az EÚ más tagállamaiból, vagy a végfelhasználók felvásárlásából származnak.

Kapcsolat az eladóra:
MMT Slovakia, Kft., Székhely Černyševského 10 Szlovákia, ID: 51023334, TIN: 2120562730, ÁFA: SK 2120562730
Üzemeltető: Michalská 6811 01 Bratislava, Szlovákia
Telefon: +421 910 202 200,
E-mail: info@shoesindustries.com

 • Ezek az üzleti és panasztételi feltételek, az adásvételi beadási határidő napján hatályosak, és elválaszthatatlan részét képezik az adásvételi szerződésnek. Amennyiben az eladó, és a vevő írásbeli szerződésbe lép, amelyben egyetértenek a feltételek eltérésével, akkor az üzleti, és a panasztételi feltételek rendelkezései, elsőbbséget élveznek, ezen üzleti, és panaszteli feltételek előtt. Az igy megállapodott feltételek, nem ütközhetnek más jogszabályokkal szemben, (a visszatérítés határideje, szavatossági idő, stb.)
 • Kiegészítő szerződések alkalmazásában, ezen üzleti és panasztételi feltételek olyan szerződés, amely értelmében a vevő terméket, vagy szolgáltatást szerez, amely az adásvételi szerződés tárgyával kapcsolatos, ha a termék kézbesítve van, vagy a szolgáltatásnyújtás végre van hajtva, az eladó által, vagy egy harmadik fél alapján, a megállapodás szerint.
 • A megjelent vételár, az e-kereskedelmi weboldalon, amelyet az eladó üzemeltet, tartalmazza a hozzáadottérték-adót is, amelynek mértéke meg van meghatározva a Szlovák Köztársaság a jogszabályaival, nem tartalmazza a költséget az áru szállítására, és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat. Minden kedvezmény, a készlet erejéig érvényes, kivéve, ha az adott árun nincs másképp feltüntetve.
 • Eladó fenntartja magának a jogot, az árakat módosítani, amely a honlap bármely oldalán fel van tüntetve, amelyet az eladó üzemeltet. Az ár változása nem vonatkozik arra az árura, ha az adásvételi szerződés, az árváltozás előtt volt megkötve, nem számít, hogy még nem volt a szállítás végrehajtva.
 • Abban az esetben, ha az eladó nem teljesíti kötelezettségeit az alkalmazandó Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint, illetve az Európai Közösségek, vagy az ezek üzleti feltételek, és a panasztételek szerint, a vevő az eladó ellen felhasználhatja a jogait, az illetékes bíróságon keresztül.

2. Az adásvételi szerződéskötés módja

 • A javaslatot az adásvételiszerződés megkötésére, az eladó kitöltött űrlap formában küldi az eladó weboldalán, amely által elküldi az adásvételi szerződés tárgyát a szabadalmozott árura, amelyet a vevő megjelölt, a vételárral együtt, a meghatározott feltételekkel beleértve, amelyek ebben a megrendelésben fel vannak tüntetve (továbbá csak "megrendelés").
 • A megrendelés követően, a vevő az e-mail címre megkapja az önműködő értesítést, annak érdekében, hogy az eladó elektronikus rendszere megkapta a megrendelést (továbbá csak a "megrendelés igazolása"). A vevő e-mail címére, szükség esetén, megkap minden további tájékoztatást, ami a megrendelésre vonatkozik.
 • Az átvételi elismervény adatokat tartalmaz, hogy az eladó megkapta a megrendelést, de nem az adásvételi szerződés javaslat megkötésére.
 • Az eladó, majd elküldi a vásárló által megadott e-mail címre, hogy a vevő elfogadta a megrendelést (továbbá csak a "megrendelés elfogadása"). Az elfogadás tartalmazza az áru nevét, leírását, amelynek értékesítése képezi az adásvételi szerződés tárgyát, további részleteket az áru áráról, vagy egyéb szolgáltatásokról, jelezve a várható szállítási határidőt az áru szállítására, név, cím, ahová az árut kell szállítani, tájékoztatást az esetleges árváltozásról, feltételeket a szállítás módjáról, határidöjéről, a megegyezett megnevezett helyről, az áru kézbesítésére a vevőnek. Továbbá az eladó adatait, (kereskedelmi neve, székhelye, azonosító szám, cégjegyzék, stb.), vagy egyéb szükséges tájékoztatást.
 • Az adásvételi szerződés bizonyítva van a megrendelés kézbesítésének jóváhagyásával, elektromos, vagy írásbeli formában a vevővel.
 • Az eladó világos, egyértelmű, érthető, és félreérthetetlen módon tájékoztatja a vevő a szállítás előtt, a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó panaszokra, kifizetési, kereskedelmi, szállítási, és egyéb feltételekkel, ahhoz, hogy:
  a) az áru főbb jellemzőiről, vagy a szolgáltatás jellegéről, a kommunikációs eszközök megfelelő mértékben, és az áruk vagy szolgáltatások tájékoztatása, az érintett termékről, az eladó elektromos katalógus oldalán,
  b) az eladó vállalkozási nevét, és székhelyét, tájékoztassa az érintett áru oldalán, az említett kereskedelmi, és panasztételi feltételek 1.) cikkely értelmében, melyek megfelelően fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján
  c) az eladó telefonszáma, és többi adatok, amelyek fontosak a vevő, és az eladó kapcsolatához, főleg az e-mail cím, faxszám, ha ezek megvannak, az 1.) cikkely értelmében, értesítse ezeket az adásvételi és panasztételi szerződés gyanánt, az eladó weboldalán, amely az adott weboldalon fel vannak tüntetve, az eladó illetékes weboldalán.
  d) az eladó címe, amelyre a vevő az árura panasztételt hajthat végre, vagy más kezdeményezést, ezek az adásvételi és panasztételi szerződés 1.) cikkelye értelmében, melyek megfelelően fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  e) az áru, vagy a szolgáltatás teljes áráról, ÁFA beleértve, és minden további adóval, vagy ha az áruk vagy szolgáltatások a természetére tekintve, nem lehet ésszerűen az árat előre meghatározni. Hogy milyen módon számítják az árat, valamint a szállítási díjat, a szállítás, a postadíjat, és egyéb költségek díjak, vagy ha az ilyen költségeket, és díjakat nem lehet előre meghatározni, azt a tényt, hogy ezt a vevő viseli, tájékoztassa az érintett termék oldalon, az eladó illetékes katalógus honlapján,
  f) fizetési feltételekről, szállítási feltételekről, az időszak, amelyben az eladó vállalja, hogy az áruk, vagy szolgáltatások tekintetében az eladó kezeskedik kézbesíteni az árut, vagy a szolgáltatást, tájékoztatást panasztételi eljárások alkalmazására, és rendezésére, a panaszok és észrevételek rendezésére. Továbbá a javaslatokkal, mellyel tájékoztatja a vevőt, az adásvételi, és panasztételi feltételek illetékes cikkelyeiben, melyek megfelelően fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  g) tájékoztatást elállás esetén, a vásárló jogairól, a feltételekről, határidőről, és a szerződéstől való elállási jog eljárásának érvényesítéséről, amelyről értesítve volt az adásvételi, és panasztételi feltételek 10.) cikkely értelmében, melyek megfelelően fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  h) megadni az űrlapot az adásvételiszerződés elállásához, az adásvételi, és panasztételi feltételek 10.) cikkely értelmében, melyek megfelelően fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján, az eladó továbbá ezek adásvételi, és panasztételi feltételek mellékletében megadja az űrlapot, az adásvételi szerződés elállásához, melyek megfelelően fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján
  i) tájékoztatást, hogy ha a vásárló eláll a szerződéstől, akkor viseli az áruk visszaküldésének költségeit az eladónak, a 10. §, 3.) cikkely, Törvénykönyv 102/2014. sz. Fogyasztóvédelmi Törvény szerint, áru, és a szolgáltatásokat értékesítése alapján, a távollevők között kötött szerződés, vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés, a Törvénygyűjtemény értelmében, (a továbbiakban: a "Törvény a fogyasztók védelméről, a távollevők között kötött szerződések"). Továbbá, ha eláll az adásvételi szerződéstől, a költségeket is áruvisszaküldés esetén, amelyet a természetüknél fogva nem lehet postán visszaküldeni, a 10. cikkely értelmében, az itt említett kereskedelmi panaszok, és feltételek szerint, amelyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruház honlapján,
  j) a vásárló kötelezettségeit, az eladónak hárítani az árat, a ténylegesen nyújtott szolgáltatásra, a 10. §, 5.) cikkely a Fogyasztóvédelmi Törvény a távollévők között, ha a vásárló eláll szolgáltatástól, az után, amikor az eladónak megadta a kifejezett hozzájárulását a 4. §, 6. cikkely értelmében a Fogyasztóvédelmi törvény az eladásról a távollévők között, tájékoztatta a 10. cikkely szerint, az említett kereskedelmi panaszok és feltételek értelmében, melyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  k) a körülményekről, amelyekben a vevő elveszti elállási jogát, tájékoztatta a 10.) cikkelyben, az említett kereskedelmi panaszok és feltételek értelmében, amelyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  l) a tájékoztatásról az eladó felelősségéről, a hibás áru, vagy szolgáltatás keretében, a § 622 és 623 a Polgári Törvénykönyv 8.) cikkelyben közölte, az említett kereskedelmi panaszok és feltételek értelmében, amelyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  m) a gyártóval, vagy az eladó által nyújtott részletek. és jótállások, a szigorúbb elvek értelmében, a megállapított rendelkezések. § 502 a Polgári Törvénykönyv szerint, ha ezt a gyártó vagy az eladó nyújtja, valamint tájékoztatást a támogatás meglétéről, és feltételeiről, az áru eladása, vagy a szolgáltatás teljesitése után. Ha ez s segítség kínálva van, akkor az eladó tájékoztatja a vevőt, az eladó megfelelő katalógus lapján, és a 9.) cikkely szerint, melyek megfelelően fel vannak tüntetve az eladó webáruház honlapján,
  n) meglétét a vonatkozó magatartási könyvről, amely az eladó kötelezett betartani, és a módot, hogyan ismerheti ezeket a vevő, illetve megismerkedhetnek a szövegével a tájékoztatása az érintett termék oldalán, az e-kereskedelem eladó illetékes honlapján,
  o) a szerződés időtartamáról, a szerződés esetén, ha korlátozott időtartamról van szó; abban az esetben, a szerződés automatikusan határozatlan időre lesz kikötve, és tájékoztatást a szerződés felmondásának feltételeiről, tájékoztatja az érintett termék oldalon, az említett kereskedelmi panaszok, és feltételek értelmében, amelyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  p) a vevőtől származó adásvételi szerződés legkevesebb időtartama, ha a vételi szerződés biztosítja a vevő számára egy ilyen kötelezettséget, tájékoztassa, az említett kereskedelmi panaszok, és feltételek értelmében, amelyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  q) a vevő kötelezettségről, kifizetni az előleget, vagy egyéb pénzügyi biztosítékot, az eladó kérésére, és a feltételekről, melyek, ezek nyújtására alkalmaznak, ha az adásvételi szerződés szerint adott a vevőnek az ilyen kötelezettség, tájékoztatja az érintett termék oldalon, az említett kereskedelmi panaszok, és feltételek értelmében, amelyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  r) A funkcionalitásról, beleértve az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedéseket, annak biztosítása érdekében, hogy az elektronikus tartalmak biztonságan legyenek, hogy adott esetben, tájékoztatja az érintett termék katalógus oldalon, az említett kereskedelmi panaszok, és feltételek értelmében, amelyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  s) az elektronikus tartalmak kompatibilitása a hardverrel, és szoftverrel, amelyekről az eladó tud, vagy ésszerűen várható, hogy tudásul vette, ha ez jónak látja, akkor adott esetben, tájékoztatja az érintett termék katalógus oldalon, az említett kereskedelmi panaszok, és feltételek értelmében, amelyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  t) a vita megoldására lehetőségeit és feltételeit peren kívüli, alternatív vitarendezés, ha az eladó megállapodott abban, hogy a rendszer alkalmazni, tájékoztatja az érintett termék katalógus oldalon, az említett kereskedelmi panaszok, és feltételek értelmében, amelyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  u) az eljárások befejezéséhez, amelyek szükségesek az adásvételi szerződést befejezésére, amelyeket itt leírt, az említett kereskedelmi panaszok, és feltételek értelmében, amelyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  v) hogy az adásvételi szerződés elektronikusan tárolva lesz az eladónál, és a vevő által elérhetővé legyen, ha írásos kérelmet kap a vevőtől. Tájékoztatja az érintett termék oldalon, az említett kereskedelmi panaszok, és feltételek értelmében, amelyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
  w) arról, hogy a szerződés megkötésére a szlovák nyelv van kínálva. Tájékoztatja az érintett termék oldalon, az említett kereskedelmi panaszok, és feltételek értelmében, amelyek megfelelő módon fel vannak tüntetve az eladó webáruházának honlapján,
 • Ha az eladó nem tett eleget a tájékoztatási követelményekre, folyósított kiegészítő díjak, vagy egyéb költségekre, akkor bekezdés szerint 2.6 pont. e), e kereskedelmi panaszok és feltételeke értelmében, vagy a költségekre az áruvisszaküldésre, akkor a bekezdés szerinti 2,6 pont. i), ezek az üzleti, és panasztétteli feltételek értelmében, a vevő nem köteles további költségeket, vagy díjakat fizetni.

3. Az eladó kötelességei, és jogai

 • Az eladó köteles:
  a) leszállítani az árut, a megrendelés szerint, amelyet a vásárló jóváhagyott, a megegyezett mennyiségben, minőségben, és határidőben, az árut becsomagolni, vagy úgy elrendezni a szállításra, amely szükséges a megőrzésére, és védésére.
  b) bebiztosítani, hogy a szállított áruk megfelelnek-e a Szlovák Köztársaság jogszabályok szerint,
  c) haladéktalanul az adásvételi szerződés megkötése után, legkésőbb az áru kézbesítésével egyidejűleg, a vevő számára szilár hordozón kiadni az igazolást az adásvételi szerződésről, például az e-mail által. Az igazolásnak muszáj tartalmazni minden tájékoztatást, amelyek az űrlap 2.6 cikkelyben vannak beiktatva, beleértve az adatlapot – az adásvételi szerződéstől való elállástól is.
  d) átadni a vásárlónak, legkésőbb az áru kézbesítése idején, írásos vagy elektronikus formában szükséges összes okmányt, amelyek az áru átvételével, és használatával kapcsolatos, és egyéb okmányokat, a Szlovák Köztársaság törvényei szerint (szlovák nyelvű használati utasítás, garancialevél, csomagolás szelvényen, számla).
 • Az eladónak joga, a rendes, és idejen belüli pénzbeli hárításra, a leszállított termékre, a vevő által.
 • A kiárusítás oka-, vagy az áru elérhetetlensége miatt, az eladó képtelen szállítani az árut, az eladó köteles a vevőnek időn belül helyettesítő teljesítményt felkínálni, illetve, lehetőséget ad a vevőnek, elállni az adásvételi szerződéstől, (semmisíteni a szerződést), a szerződésben megállapodott, vagy meghatározott Feltételek, és panasztételi feltételek értelmében. A vásárló e-mail által is elállhat az adásvételi szerződéstől, vagy törölheti a megrendelést. Abban az esetbe, amikor a vevő már kifizette a vételárat, vagy a vételár egy részét, akkor 14napon belül az e-mail kézbesítésétől: elállás az adásvételi szerződéstől, vagy a megrendelés semmisítésé okából, az eladó visszahárítja a pénzösszeget a vevő bankszámlájára, ha felek nem egyeznek meg másképp. Abban az esetben, ha a megszabott időben a vevő nem vállalja az eladóval kínált helyettesitő teljesítményt, és nem is áll el az adásvételi szerződéstől, akkor az eladónak módjában van elállni az adásvételi szerződéstől, s ha már a vevő az áru árát, vagy annak egy részét már kifizette, az eladó köteles kifizetett vételárat, illetve annak a megfelelő részét 14 napon belül a szerződés felmondása napjától, visszaküldeni a vevő bankszámlájára.

4. A vevő kötelességei, és jogai

 • A vásárló az eladó által értesítve volt, hogy a megrendelés része, a vételár kötelező kifizetése.
 • A vásárló köteles: a) átvenni a megrendelt, és kézbesített árut, b) az eladónak kifizeti a meggyezett árat, a megállapodás szerinti futamidőben, beleértve a szállítási költséggel, az áru kézbesítésére.
 • A vásárlónak joga van az áru kézbesítéséhez – minőségében, a meghatározott időszakban, a felek által elfogadott megegyezés szerin.

5. Szállítási, és fizetési feltételek

 • A termékek a kimutatott minták, katalógusok, típus, és a minták szerint vannak árusítva, amelyek az eladó webáruház honlapján vannak elhelyezve. A leszállított áru a minőségét megőrzi, legalább két hónappal a lejárati idő előtt. A szavatosság rövideb ideje esetében, a szállítás előtt tessék az eladóval felvenni a kapcsolatot, telefon, vagy e-mail által, igy az árut, csak a vásárló beleegyezése után küldi le.
 • Az eladó a vásárló érdekében köteles teljesíteni, az árut 30 napon belül kézbesíteni, ha az áru, a generáló sorrendben, az eladó raktáron van kijelölve. Ha a készlet, a termékek beterjesztett szöveg érdekében, a „Megrendelem” állapotban van, akkor hatásos az Üzleti feltételek 1,4 cikkelye. A vevő ezeket a feltételeket, fenntartás nélkül elfogadta.
 • A közzétett információk az e-shop honlapján, az eladó nem online információs rendszere. Frissítve 1x naponta, általában éjszaka. Ezért előfordulhat olyan állapot, hogy az adatokat a rendelkezésre álló áruk idején, a generáló érdekében vevő nem találja az időszerű jelenlegi állapotot, ami az eladó raktárút illeti, úgy szintén a szállítók állapotát is. Az eladó köteles az ilyen megrendelés kézbesítse követően, tájékoztatni az ügyfelet telefonon, vagy a villámposta által. Az ilyen megrendelést, az Ügyféllel nem tud feltétlenül megerősíteni, ill. az adásvételi feltételek 1.10 cikkelye értelmében, módjában van, az adásvételi szerződést egyoldalúan semmisíteni.
 • A vevő köteles az áru átvenni, a feltüntetett helyen, amelyet az eladónak a megrendelésben elfogadott. Ha a vevő előzetes írásbeli visszavonása nélkül, az árut 7 napos időszak után nem vette át, a szerződésben meghatározott értelmében, illetve a megrendelés kötelező elfogadása értelmében, az eladó jogosult kártérítésre a kártérítésre, melye összegét a tényleges költségek, és a sikertelen kézbesítési kísérletei alkotnak. Miután 14 napon belül, amikor a vevő köteles volt átvenni az árut, az eladó jogosult a szerződéstől elállni, és eladni az árut harmadik fél számára.
 • Az eladó jogosult, felhívni a vevő figyelmét arra, hogy vegye át az árut korábbi időben, mint ahhoz ez meg van egyezve az adásvételi szerződésben.
 • Tömeg, méret és egyéb adatokat a szállított áruk katalógusokban, és egyéb okmányokba, az eladó weboldalon elhelyezett elektronikus kereskedelem tartományban elérhetők az eladónak, a gyártó, illetve az importőr által. A gyártók ezért az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a változások, módosítások és változásk, mivel azok nem befolyásolják hátrányosan a teljesítményét áruk jellemzőit. Abban az esetben, ha ez bekövetkezik, és a vevő nem fogadja el a változást, a vevő joga bármely szakaszában, hogy eláll a szerződéstől, és visszatérítés, az esetleges kifizetett termékért.
 • Az áru kézbesítési helye meg van adva a megrendelés bizonylatában, ha a felek nem egyeztek meg az adásvételi szerződésben másképp.
 • Ha az eladó az árut a vevő a megadott helyre az adásvételi szerződés a vevő köteles átvenni személyesen, vagy annak érdekében, hogy az árut átvette az engedélyező személy esetén távollétében a termék átvételét meghatározott vásárlási megállapodás és a jegyzőkönyv a szállítás és átadás áruk. Harmadik személy jogosult a termék átvételét a szerződésben meghatározott, az eladó köteles benyújtani eredeti, vagy másolatot, az adásvételi szerződés, és a kifizetés igazolására az árura, és írásbeli felhatalmazást. Ha szükségessé válik, hogy ismételje az áru kézbesítését, a vevő távolléte miatt a kijelölt helyen, a szerződés szerint, ennek összes költségeit a vevő viseli, különösen az ismétlődő termékek szállítása esetében, az adásvételi szerződés értelmében, illetve tárolási díjat, a 2.10 pontban beiktatva, ezen általános üzleti feltételek értelmében.
 • A vevő köteles ellenőrizni a szállítmány, hogy az áruk és csomagolásuk közvetlenül a kézbesítés idöjekor. Ha a vevő úgy találja, hogy az áru vagy a csomagolás a termék mechanikája sérült, akkor erről értesíti a szállítót, és az ő jelenlétében alapítja meg az áru állapotát. Abban az esetben, ha a csomag meg van károsodva, a szükséges azonnal az árukézbesítésé követően, nyilvántartást vezetni az áru sérüléséről, és állapotáról (káresemény feljegyzés), amelynek hitelességét igazolja a szállító. A káreseményi feljegyzés alapján, amely kézbesítve van az eladó számára, az eladónak módjában van, a káresemény megkötése után, módjában van a fuvarozóval, a hiány az árura elhárítani, kedvezményeket adni az árura, a helyrehozhatatlan hiba esetén, új árut a leszállítani a vevőnek
 • A vevőnek joga van, ha az eladó az árut nem szállította le a határidőben, a Kereskedelmi szerződés 5.2. pontja értelmében, elállni az adásvételi szerződéstől, igy az eladó köteles a vevőnek vissza hárítani a már kifizetett pénzösszeget, az általános üzleti feltételek 10.8 pont értelmében.
 • A vásárló minden küldeményhez e-mail által megkapja a számlát. Ott, ahol szükség van a szavatossági levélre, ezt megleli a csomagolásban.
 • Fizetési módok:
  • kézpénzben, az áru átvételékor az eladó üzletfiókjaiban
  • bankkártyával az eladó üzletfiókjaiban
  • kifizeti előre, az eladó bankszámlájára
  • utánvételre, postadíjjal, az eladó ár listája szerint

6. Adásvételi szerződés

 • A vásárló köteles az eladónak kifizetni a vételárat, amely meg van egyezve az adásvételi szerződésben, beleértve a költségeket/ vagy az eladó listája szerint, amely az adásvételi szerződés idejében érvényes, beleértve az áru szállításai díjat is, az áru kézbesítésére, (a továbbiakban: „vételár”). Vásárló köteles kifizetni a vételárat, a következő módon:
  • kézpénzben, az áru átvételékor az eladó üzletfiókjaiban
  • bankkártyával az eladó üzletfiókjaiban
  • kifizeti előre, az eladó bankszámlájára
  • utánvételre, postadíjjal, az eladó ár listája szerint
 • Abban az esetben, ha a vevő a banki átutalás veszi igénybe, akkor a kifizetési napnak az a nap számítódik, amely napon a pénz hozzá volt utalva az eladó bankszámlájára.
 • Az eladó köteles az eladónak kifizetni a vételárat, a megegyezett áruért, az adásvételi szerződés szerinti határidőben, legkésőbb, az áru kézbesítése időpontjában.
 • Abban az esetben, ha a vevő fizetési hátralékba kerül a vételárral kapcsolatban, az eladó jogosult felszámítani, és a vevőnek az eladó jogosult kötbért ítélni, amely összege megfelel az előleg hárítás magasságának összegével (letéttel).
 • Abban az esetbe, ha a vásárló a vételár, vagy annak részének kifizetésével késésbe esik, a felek megegyeztek, hogy az eladó jogában van, elállni az adásvételi szerződéstől, és a kifizetett ellőleg a vételárra, beszámítódig teljes összegében a szerződési birságba, amelyet a vevő köteles kifizetni az eladónak, ha ez az adásvételi szerződésben nincs másképp meghatározva.
 • A szállítási költség az áru kézbesítése gyanánt, az időszerű árlista szerint van díjazva, annak érdekében az összeg meg van jelölve az összegzésben, kivéve, ha a felek másként nem állapodnak meg.

7. Tulajdonjog hatálybalépése, és a károsodásveszély átmenete az árun

 • A vevő a tulajdonjoga az árura akkor lép hatályba, amikor teljes egészében kifizette az áru a teljes vételárát.
 • Károsodása veszélye az árun áthalad a vevőre, amikor a vevő, vagy a felhatalmazott harmadik fél átveszi az árut az eladótól, vagy annak kijelölt képviselőjétől kézbesíteni az árut, ha ezt teszi meg időben, akkor abban az időben, az eladó lehetővé teszi, hogy a vevő az áru felett rendelkezzen, és a vevő az árut nem veszi át.

8. Elállás az adásvételi szerződéstől

 • Ha az eladó nem tudja, teljesíteni a kötelességét az adásvételi szerződésből kifolyólag. Értsd, az áru el van adva, az áru nincs rendelkezésre, vagy a gyártó, a szállító, esetleg az importőr, vagy az áruszállító megszegte a megegyezett adásvételi szerződést. Azért mert már a gyártó a terméket nem gyártja, vagy komoly változásokat vitt végbe, amelyek akadályozzák az eladó kötelességeit teljesíteni a kötelességeit, az adásvételi szerződés értelmében, vagy a vis maior következtében, vagy a nagy igyekezet kifejtésé után sem, amelyet szabályosan elvárnak tőle. Akkor sem tudja az ügyfélnek időben leszállítani a terméket, ezek üzleti feltételek szerint, vagy olyan árban, amely a megrendelésben fan feltüntetve. A vevő ilyen esetben köteles rögtön tájékoztatni a vevőt, és egyidejűleg, felajánlani a vevőnek pótmegoldást. Esetleg megadni a vevőnek a lehetőséget, elállni az adásvételi szerződéstől (semmisíteni a megrendelést). Abban az esetben, ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ebben a pontban felvett okok miatt, ezek panasztételi, és üzleti feltételek értelmében, akkor az eladó köteles a vevőnek visszahajítani a már kifizetett előleget az árura, amely meg volt egyezve az adásvételi szerződében. Mindezt pedig 14 napon belül az ügyfél számlájára, az adásvételi szerződéstől való elállás értesítéséről.
 • Ha a vevő üzletember, fel lehet néki ajánlani az alternatív elállást az adásvételi szerződéstől, a visszaküldött áru állapotától függően, a lejárt szavatosság, és a visszaküldött áru arától függően. Az áruk állapotét az eladó értékeli. Ha nem jön létre a megegyezés, ami e szempontból, mindkét fél számára elfogadható, az árut visszaadják, az eladó kárára. Az eladó jogosult felszámítani, a vevő bármilyen felmerülő többletköltségek.
 • A vevő jogosult a szerződéstől elállni, indoklás nélkül, összhangban sec. § 7. és azt követő. Törvény nélkül. 102/2014 Törvénykönyv, a fogyasztók védelméről, a távollevők között kötött szerződések (a továbbiakban: a "Törvény a fogyasztóvédelemről szóló távértékesítésbe"), mindezt 14 napon belül a termék átvétele napjától, ill. a szerződés, vagy szerződés az elektronikus tartalom megkötése napjától, amely nem tartozéka a tárgyi adathordozón, ha az eladó időben, és megfelelő módon teljesíti közzétételi kötelezettségeit mp. 3. § A törvény a fogyasztóvédelemről szóló távértékesítésbe.
 • A vásárlónak joga van a megegyezés szerint, az árut kicsomagolni, és kipróbálni, ugyanúgy, mint ez szokványos a halhatatlan üzletben, abban a mértékben, amely szükséges az áru megismerésére, tulajdonságára, és működési képességére.
 • Az elállási időszak azon a napon kezdődik, amikor a vásárló vagy a felhatalmazott harmadik személy, a szállítótól eltérően, átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy, ha a) a vevő által megrendelt áru, egy megrendelésben, külön-külön szállítják, az utolsó áru átvétele óta, b) a többrészes árut, az utolsó darab átvételétől, c) az adásvételi szerződés szerint, ismétlődően küldi az árut a kiszabott időben, az első darab átvétele napjától
 • A vásárló elállhat az adásvételi szerződéstől, melynek tárgya az áruvásárlás, a szerződés lejárati időszaka előtt is.
 • Elállás a vevő írásban kell beadni, minden kétséget kizáróan, hogy elállásról van szó, vagy a jegyzőkönyv formájában más tartós adathordozón, vagy a csatolt formában az űrlapon, amely az 1. sz. melléklete az üzleti feltételek, és a panasztételeknek. Az időszak, elállástól be van tartva, ha az elállási értesítés küldése, az eladónak legkésőbb az utolsó napon volt elküldve, a § 7, 1.) cikkely, a Fogyasztóvédelemről szóló távértékesítés Törvény értelmében.
 • Elállás ezen üzleti feltételek, és a panasztételeknek tartalmaznia kell a szükséges információkat, amelyek az adásvételi szerződés 1.sz. mellékletében vannak feltüntetve, különösen a vásárló azonosítását, a megrendelés számát, és dátumát, az áruk pontos leírásét, a módot, hogyan tudja az eladó visszafizetni a kapott ellenértéket, különösen a vevő bankszámszámla számát /vagy levelezési címét.
 • Ha a vevő eláll a szerződéstől, akkor törölni kell a kezdetektől, és bármely kiegészítő szerződéshez kapcsolódó szerződés, amelyet a vevő lemondott. A vevő nem igényelhetnek semmilyen költséget, vagy egyéb díjakat az elállással kapcsolatban, a kiegészítő szerződésekre, kivéve visszatérítést, és kifizetést, az említett rendelkezések9. §, 3.) cikkely, 10. §,3. és 5.) cikkely a Törvény a fogyasztóvédelemről szóló távollévők és a szolgáltatás ára, ha a szerződés tárgy a szolgáltatás, és a szolgáltatás teljes mértékben el volt végezve.
 • A vásárló köteles maradéktalanul, legkésőbb 14 napon belül az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától, az visszaküldeni az üzemeltető címére, vagy átadni az eladónak, vagy az eladóval megbízott személynek az áru átvevőséhez. Ez nem érvényes, ha az eladó javaslata szerin, az árut személyesen kiemeli, vagy a véle megbízott személy által. A határidő az adásvételi, és panasztételi feltételek első pontja értelmében betartva számítódik, ha az áru szállítás a határidő utolsó napjáig megtörtént.
 • A vásárló köteles az eladónak kézbesíteni az árut teljesen, beleértve a teljes okmányokat is, sértetlenül, lehetőség szerint az eredeti csomagban, nem használva.
 • Ajánlatos az árut bebiztosítani. Az utánvételes szállítmányokat az eladó nem elfogadja el. Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 14 napon belül a bejelentett elállás után a szerződéstől, a vevőnek visszafizetni alapján feltételezett vételi szerződés vagy annak kapcsán, beleértve a szállítási költséget, szállítási és postai és egyéb költségek és díjak is. Az eladó nem köteles visszafizetni a vásárlónak, az ebben a pontban említett üzleti feltételek és a panaszok értelmében, mielőtt megkapta volna az árut. Vagy, amíg a vevő igazolja az áru vissza elküldését az eladónak, kivéve, ha az eladó azt javasolja, hogy az árut személyesen vagy meghatalmazott személy által veszi át.
 • A vevő viseli a teheret, az áru visszatérítésére az eladónak, vagy a vele megbízott személynek, az áruátvételre. Ez nem vonatkozik, ha az eladó beleegyezik, hogy a teher a saját vállára veszi, és ha nem tartotta be a kötelességeit a 3§, 1.) cikkely, i) bekezdése a Törvény a fogyasztóvédelemről szóló távollévők értelmében.
 • A vevő felelős, csak azon áru értékcsökkenésére, amely az áru kezelési módja miatt jött létre, amelyek kívül esnek a kezeléstől, amely az áru jellemzőit, és működésének megállapításához szükségesek. Nem felel az értékcsökkenésért, amennyiben az eladó nem teljesíti tájékoztatási kötelezettségét, a fogyasztók azon jogát, hogy elállhat a szerződéstől, a 3. §,1.) cikkely, h pont, Törvény a fogyasztóvédelemről szóló távollévők értelmében.
 • Az eladó köteles megtéríteni a vevőnek a vételárat az árura, ugyanolyan módon, amelyet a vevő használt a fizetésre, amig a vevővel nem egyezik a visszafizetés más módján, hogy a vevőnek ne esetleg ne keletkezzenek más felesleges kiadások a díjakra.
 • Ha a vevő eláll a szerződéstől, és az eladó szállít olyan árut, amelye használva volt, sérült, vagy hiányos, a vevő vállalja, hogy kifizeti az eladónak: a) azt az összeget, amely csökkenti az áruk értékét, a rendelkezés. § 457 a Polgári Törvénykönyv értelmében a tényleges összeget, b) költségeit az eladó kapcsolatban, a javításra, a termék eredeti állapotába, kiszámítva a vevőszolgálati árlista áruk szerint. A vevő köteles a panasztételek, és feltételeit alapján, az eladó kifizetni az eladónak a kiegyenlítés összegét, mely nem haladja meg, a különbséget a vételi ár, és az áru értéke között, az elállás idején.
 • A 7 §, 6.) cikkely a Fogyasztóvédelmi törvény távollévők rendelkezései alapján, a vevő elállhat szerződéstől, melynek tárgya: - a termékek előállítása, a fogyasztóval történt tényleges követelményeivel, egyedi megrendelések, vagy testre szabott áru, amely egy bizonyos fogyasztó számára készült. Továbbá: a vétótokba zárt áru árusítása, amelyet nem alkalmas visszaküldeni, egészségügyi, vagy tisztasági okokból, s melynek a burkolattá, a kézbesítés után sértett volt, - hangfelvételek, videofelvételek, kép-hangfelvételek, könyvek, és számítógépes szoftverek eladása, védőtokban értékesítve, ha a fogyasztó ezeket kicsomagolta. Továbbá: - az elektronikus tartalmak, másképpen, mint a tárgyi adathordozón, amennyiben a teljesítés megkezdődött, kifejezetten a fogyasztó beleegyezésével, és a fogyasztó kijelentette, hogy rendesen tájékoztatva volt arról, hogy beleegyezésével, elveszíti az elállási jogát. Továbbá: - az áruk eladása, amely abban az időben, a szerződés megkötése után az áruátvételről az eladótól a vevőnek, összeszerelve, összerakva, vagy használna volt, oly módon, hogy a helyreállítás az eredeti állapotába, az eladó által, nem lehetséges anélkül, hogy fokozott elkötelezettség, és a megnövekedett költségeket, nem lehet kiküszöbölni.
 • A10.) cikkely rendelkezései, z említett kereskedelmi panasztételi feltételek kifejezetten nem alkalmazhatják azon szervezetek, amelyek nem felelnek meg a fogyasztó fogalmának meghatározására, a Törvény a rendelkezések. 2. §, a) cikkely, a) pont szerint.

Mintaszerződés

9. Felelősség a hibás árura, és szavatosság

Viď. Reklamáció szabályzat

10. Személyi adatok, és adatvédelem

Viď. Adavédelem

11. Záró rendelkezések

 • A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jogok, és kötelezettségek az eladó, és a vevő között, az általános szabályok, és feltételeken kívül, az eladó üzleti feltételei szerint is irányítva vannak, az eljárás a követelés nem megfelelő árura, és jótállási panasz eljárás az eladó iránt, amelyek rendelkezésre állnak az eladó székhelyét, vagy a közzétett az eladó honlapján. A Vevő szintén elismeri, hogy az eladott áruk, nem biztosan származhatnak a hivatalos üzleti forgalmazásból, ami azt jelenti, hogy csak az eladónál lehetséges panasztételt indítványozni.
 • Minden felmerülő jogviszonyok, a felek közötti irányadó rendelkezés, a Szlovák Köztársaság jogszabályai. A jogviszonyokat az eladó, és a fogyasztó távértékesítésére, utal a Polgári Törvényszabályzat, és további külön törvények. Ha bizonyos kérdéseket az eladóval, nem lehet megoldani a szabályok, és az üzleti feltételek értelmében, akkor, a szabályozott vonatkozó rendelkezései a Polgári és a Kereskedelmi Törvénykönyvek szerint vannak rendezve.
 • A vevők megrendelés elküldése azt állítja, hogy ezek az általános szerződési feltételek, vagy az eladó feltételeit, és az eladó azt állítja eljárás szabályait elolvasta, megismerkedett azok tartalmát, és teljes mértékben egyetért velük.

12. Elállási jog a szerződéstől

Az adásvételi szerződéstől 14 napon belül, el lehet állni, az ok megadása nélkül. Az elállás határideje 14 nap után elmúlik, ha az árut átvette Ön, vagy az Ön által megbízott harmadik fél. Az elállási jog alkalmazásáról tájékoztasson minket a döntésével, az adásvételi szerződéstő való elállásról egyoldalú nyilatkozattal (például levélben a postán keresztül, fax által, vagy e-mail által). Az elállás határideje az adásvételi szerződéstől, be van tartva, ha a nyilatkozatot elküldi, még hamarabb, mihelyt eltelne az adásvételi szerződéstől való elállás határideje.

13. Egyéb jogok, és kötelezettségek

Egyéb rendelkezések ellenére, az eladó nem tartozik felelősséggel a vásárlónak az elveszett nyereség miatt, vagy bármilyen más közvetett veszteségre, vagy következményes veszteségre, amely bármilyen más módon keletkezett.

 

 

Felügyeleti hatóság:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) (Szlovák kereskedelmi felügyelet)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi